logo
ebook

Obchodní podmínky pro internetový obchod

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Jaroslav Dobšíček - LAME,Hraniční 1282, 691 41 Břeclav, IČ: 10558926, (dále jen „prodávající") platí pro nákup v internetovém obchodě www.lame.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lame.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lame.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Odpovědná osoba a kontakt:
Jaroslav Dobšíček: +420 602 574 426, lameinfo@lame.cz
František Hakala: +420 602 775 526, fh@lame.cz

2. Vymezení pojmů

Kupující - je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva – Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

3. Objednávka

Přijetí objednávky

Objednávka je prováděna na internetových stránkách www.lame.cz, každá objednávka zboží je kupujícímu potvrzena informačním emailem.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

Storno objednávky

Storno objednávky lze poslat e-mailem případně provést telefonicky.
Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno popřípadě číslo objednávky.

V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, máte zákonné právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním.

Zboží na objednávku

V případě objednání zboží, které je na objednávku, není možné toto zboží vrátit prodejci.

4. Cena zboží a platební podmínky

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Platební podmínky

Hotově na naší prodejně.
Na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího GE Money Bank 164658765/0600.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Doručení zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující bude vždy prodávajícím informován o termínu dodání zboží.

Zboží je dodáváno vždy v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od jejího uzavření, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

6. Reklamace

V případě, že předmět dodávky, který jste od nás obdrželi je nefunkční či poškozený naší stranou nikoliv přepravcem, neprodleně nás kontaktuje pro řešení reklamace. Reklamaci lze oznámit osobně či elektronickou poštou s příslušným dokladem o zaplacení.

7. Záruka

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná 2letá záruka. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. K uplatnění záruky stačí doklad o zaplacení.

Cesky
Nemecky
sedm
slovnik
Facebook
DESIGN BY INSTINKT | 2013
CREATED BY JAKUB POPOVSKÝ